Skip to content
Hotline: (+84) 903 629196

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp là một hoạt động rất quan trọng với mục đích giúp học sinh, sinh viên có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp với mong ước và năng lực của bản thân. Chỉ khi chúng ta xác định được chính xác con đường cần phải đi thì chúng ta mới dễ dàng lên kế hoạch và đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho bản thân.

Thái độ tích cực sẽ thay đổi cuộc đời bạn

Các yếu tố quyết định trong cuộc sống là làm thế nào để bạn xử lý những trở ngại, thách thức và thái độ tích cực của bạn đối với sự việc.

Lắng nghe bản thân để lựa chọn một lối đi phù hợp

Hãy lắng nghe bản thân để có được định hướng tốt đẹp nhất cho tương lai. Đây là điều thực sự quan trọng