Công nghệ sinh trắc vân tay cho trẻ

Sau gần 8 năm được áp dụng tại Việt Nam (từ năm 2010) , công nghệ sinh trắc học dấu vân tay nói chung và công nghệ sinh trắc vân tay cho trẻ nói riêng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Đặc biệt , là các phụ huynh – những…

Xem tiếp