Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại

 

Umit luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các vấn đề trong quá trình làm dịch vụ Sinh trắc vân tay tại Umit. Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại vấn đề cụ thể khi làm dịch vụ qua:

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Umit sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ với khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Umit sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Umit sẽ đưa ra hướng xử lý thích hợp cho khiếu nại và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp trước đó.

Bước 4: Trong trường hợp Umit đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, nhưng khách hàng vẫn không đồng ý với kết quả đó hoặc sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Umit, Umit sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Umit luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến khiếu nại. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại cho Umit đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.